Jak zatrudnić Białorusina?

1 min czytania

zatrudnianie pracownika z białorusi

Co trzeba wiedzieć, by zatrudnić obywatela Białorusi w Polsce? Jakich formalności trzeba dopełnić? Co warto wiedzieć? Procedura zatrudniania Białorusina nie jest skomplikowana. W tym artykule postaramy się opisać główne etapy tego procesu.

Czy warto zatrudnić obywatela Białorusi?

Białoruś to kraj stosunkowo tani w zatrudnieniu, ale nie tak tani jak kilka lat temu. Białoruski rynek pracy jest wysoko wykwalifikowany i elastyczny, a wiele osób jest gotowych znaleźć pracę za granicą.

Zatrudnienie pracownika z Białorusi ma wiele zalet:

 • Pracownik z Białorusi będzie pracował ciężko i profesjonalnie. Nie jest to zaskakujące, ponieważ Białorusini mają silną etykę pracy.
 • Pracownicy białoruscy mają doskonałe umiejętności komunikacyjne i biegle posługują się językiem angielskim, niemieckim i rosyjskim. Z łatwością porozumiewają się ze swoimi współpracownikami z innych krajów.
 • Białorusini są bardzo lojalni wobec swoich pracodawców, więc pozostaną w firmie na długie lata, jeśli czują, że są tam dobrze traktowani.
 • Białorusini odnoszą się z dużym szacunkiem do swoich przełożonych i współpracowników, dlatego też dobrze dogadują się ze wszystkimi w środowisku biurowym.

Pozwolenie na pracę dla Białorusina

Jeśli chcesz zatrudnić Białorusina bezpośrednio, musisz najpierw uzyskać dla niego pozwolenie na pracę. Zatrudnienie cudzoziemca bez zezwolenia na pracę jest nielegalne.

W tym celu należy uzyskać oficjalny dokument z Centralnego Biura Międzynarodowej Migracji Zarobkowej (RU) w Warszawie. Można to zrobić za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub dzwoniąc pod numer infolinii: +48 22 523 27 00.

Wymagane dokumenty to:

 • formularz wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca;
 • kopie paszportu;
 • dowód, że jesteś legalnie zatrudniony w swojej firmie od co najmniej 1 roku (np. umowa o pracę);
 • dowód, że Twoja firma działa w Polsce od co najmniej 1 roku (np. zaświadczenie o rejestracji);
 • kopia paszportu białoruskiego;
 • kopia białoruskiego zezwolenia na pobyt;
 • kopia polisy ubezpieczenia zdrowotnego (nie jest wymagana, jeśli posiadasz ważną Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego).

Czy warto korzystać z usług agencji?

Zazwyczaj przy zatrudnianiu obcokrajowców pracodawcy korzystają z usług agencji, które zapewniają pomoc w uzyskaniu zezwoleń dla obywateli zagranicznych na Białorusi i w Rosji, w tym usługi związane z obsługą wizową i procedury rejestracyjne w lokalnych urzędach. Istnieje wiele stron internetowych oferujących takie usługi, ale zawsze lepiej jest mieć do czynienia z firmą, która działa na rynku od kilku lat i jest znana z wysokiej jakości usług.

Szukając takiej firmy, należy upewnić się, że ma ona wystarczające doświadczenie zarówno z klientami lokalnymi, jak i zagranicznymi. Ważne jest także, aby posiadała referencje od poprzednich pracodawców, a nawet byłych klientów, którzy mogą udzielić Ci informacji zwrotnej na temat ich doświadczeń ze współpracy z agencją.

Czasami jednak warto zrezygnować z usług agencji i bezpośrednio kontaktować się z obywatelami Białorusi poprzez portale ogłoszeniowe lub portale społecznościowe, takie jak Facebook czy LinkedIn. Takie podejście zapewni Ci większą elastyczność i pozwoli poznać wszystkie zalety zatrudniania Białorusinów bez dodatkowych kosztów związanych z korzystaniem z usług agencji.