Zatrudnianie cudzoziemca w Polsce – poradnik dla pracodawców

2 min czytania

dokumenty do zatrudnienia obcokrajowca

Polska ma jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek w Europie, a jednocześnie jedną z najniższych stóp bezrobocia. Oznacza to, że osoby niebędące obywatelami polskimi mają duże szanse na znalezienie pracy w Polsce, jeśli posiadają odpowiednie kwalifikacje. Interesuje Cię zatrudnianie cudzoziemca? Celem tego artykułu jest odpowiedzenie na najważniejsze pytania związane z tym zagadnieniem.

Kto może zatrudniać cudzoziemców na terenie Polski?

Możesz zatrudniać cudzoziemców w Polsce, jeśli jesteś pracodawcą. Pracodawcy to osoby prawne lub fizyczne, które zawarły umowę o pracę z pracownikiem i wypłacają mu wynagrodzenie.

Jedynie pracodawcy, którzy są zarejestrowani w Narodowym Funduszu Zdrowia i posiadają ważny numer identyfikacji podatkowej (NIP), mogą zatrudniać cudzoziemców. Pracodawcy, którzy nie posiadają NIP, powinni złożyć wniosek o jego nadanie w lokalnym urzędzie skarbowym przed zatrudnieniem cudzoziemca.

Istnieją dwa rodzaje pracodawców:

  • pracodawcy prywatni, którzy zatrudniają pracowników na potrzeby własnej działalności gospodarczej;
  • pracodawcy publiczni (Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego i inne publiczne osoby prawne), którzy zatrudniają pracowników w celu prowadzenia własnej działalności.

Pracodawcy muszą również spełnić określone warunki, zanim będą mogli zatrudnić pracowników z zagranicy. Na przykład, jeśli pracodawca zatrudnia jednego lub więcej cudzoziemców na okres 18 miesięcy lub dłużej, musi uzyskać dla nich pozwolenie na pracę od Inspekcji Pracy.

Pracodawcy, którzy nie spełnią tych wymogów prawnych, mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej i ukarani grzywną w wysokości do 50 000 PLN.

Zezwolenie na pracę w Polsce dla cudzoziemców

Zatrudniając obcokrajowca, należy pamiętać, że pracownik będzie potrzebował zezwolenia na pracę. W Polsce dokument ten wydawany jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i jest ważny przez rok.

Procedura uzyskania zezwolenia na pracę jest następująca:

  1. Pracodawca składa wniosek do lokalnego oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w regionie, w którym znajduje się firma (lub w którym planuje otworzyć nowy oddział).
  2. Wnioskodawca musi wnieść opłatę za wydanie zezwolenia na pracę – 150 zł za każdy miesiąc zatrudnienia cudzoziemca, który uzyskał zezwolenie na pracę w innym państwie członkowskim UE lub w Szwajcarii.

Wnioskodawca musi wypełnić wszystkie niezbędne dokumenty, w tym kopie wymaganych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie, a także zaświadczenie o niekaralności itp. Obejmują one:

  • kopia dyplomu;
  • kopie poprzednich umów o pracę;
  • zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że kandydat nie cierpi na żadną chorobę zakaźną;
  • zaświadczenie o niekaralności (zaświadczenie stwierdzające, że nie toczy się przeciwko niemu żadna sprawa sądowa).

Zatrudnianie cudzoziemca – czy warto?

Pracownicy zagraniczni stają się coraz ważniejszą częścią siły roboczej w wielu krajach. Pracodawcy mogą odnieść wiele korzyści z zatrudniania pracowników z zagranicy.

Po pierwsze, mogą zaoferować swoim klientom lepszą obsługę dzięki dostępowi do bardziej wykwalifikowanego personelu. Na przykład, firma prawnicza może chcieć zatrudnić prawników, którzy znają język kraju, w którym działa, aby móc łatwiej i dokładniej świadczyć usługi prawne dla miejscowych.

Po drugie, pracodawcy mogą również obniżyć swoje koszty, zatrudniając obcokrajowców zamiast pracowników miejscowych. Dzieje się tak dlatego, że pracownicy zagraniczni często zarabiają mniej niż ich lokalni odpowiednicy. Oznacza to, że pracodawcy nie muszą płacić tak wysokich podatków od ich pensji.

Ponadto pracownicy zagraniczni są często bardziej elastyczni, jeśli chodzi o godziny pracy i miejsca, w których pracują, co oznacza, że pracodawcom łatwiej jest skutecznie nimi zarządzać w porównaniu z pracownikami lokalnymi.

Polski rynek pracy jest pełen wykwalifikowanych pracowników. Dlatego też pracodawcy coraz częściej sięgają po kandydatów z zagranicy. Ukraińcy i Białorusini są jedną z najpopularniejszych grup pracowników, którzy pracują w Polsce. Zatrudnianie pracownika z Ukrainy czy Białorusi ma wiele zalet – jedną z nich jest fakt, że będą oni w stanie łatwiej zintegrować się z polskim społeczeństwem niż osoby pochodzące z innych części świata. Właśnie dlatego wiele osób zadaje sobie pytanie, jak zatrudnić w Polsce Białorusina lub Ukraińca.

Zatrudnianie cudzoziemca jest często utrudnione przez liczne przepisy i regulacje związane z tą praktyką. Polskie przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce mogą być nieco skomplikowane, ale jeśli tylko dopełnisz wszystkich formalności, będziesz mógł czerpać korzyści z zatrudniania zagranicznych pracowników.

Jak ogrzać dom?

uasupport
6 min czytania

Jak zatrudnić Ukraińca?

uasupport
2 min czytania

Jak zatrudnić Białorusina?

uasupport
1 min czytania