Sytuacja na granicy z Białorusią – Co warto wiedzieć?

2 min czytania

granica między polską a białorusią

Obecna sytuacja na granicy Polski i Białorusi rozwija się bardzo dynamicznie i wymaga Państwa uwagi. Codziennie dochodzi do licznych prób przedostania się nielegalnych imigrantów na terytorium Polski. Pierwszą rzeczą, którą należy wyjaśnić, jest to, że nie są to ludzie z Białorusi, ale raczej z krajów położonych w południowo-wschodniej Azji i Afryki, którzy przejeżdżają przez nasz kraj w drodze do Europy zachodniej.

Kryzys uchodźczy na granicy polsko-białoruskiej

Wzmożona obecność policji w polskich miastach w pobliżu granicy z Białorusią oraz w wybranych miejscach w samych miastach jest próbą zapobieżenia nielegalnej migracji do Polski przez polskie władze. Ze względu na swoje położenie geograficzne i brak obowiązku wizowego przy wjeździe zarówno do Polski, jak i na Białoruś, obszar ten stał się popularnym szlakiem dla osób chcących nielegalnie przedostać się do Europy.

Granica między Białorusią a Polską jest ważną arterią komunikacyjną tych dwóch krajów oraz Unii Europejskiej. Liczba osób chcących przedostać się z Białorusi do Polski stale rośnie. Wielu z nich to uchodźcy z Syrii, którzy próbują dotrzeć do Europy Zachodniej przez kraje Europy Wschodniej, takie jak Polska czy Litwa.

Przekraczanie granicy polsko-białoruskiej jest możliwe dla obywateli

Granica polsko-białoruska jest otwarta dla obywateli tych państw. Oznacza to, że obywatele obu krajów mogą przekraczać granicę bez ograniczeń.

Na razie nie ma ograniczeń co do tego, czy i ile osób może przekroczyć granicę. Warto jednak wiedzieć, że sytuacja może się w każdej chwili zmienić.

Polskie władze przygotowywały się do ewentualnego zamknięcia granicy polsko-białoruskiej ze względu na zagrożenie napływem migrantów z Białorusi i Ukrainy. Podobna sytuacja miała miejsce w 2015 r., kiedy setki tysięcy uchodźców uciekło z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych wspieranych przez Rosję separatystów. Wówczas Polska zamknęła granice z Ukrainą i Białorusią, aby zapobiec nielegalnym przeprawom.

Głównym powodem podjęcia takich działań były nie tylko względy bezpieczeństwa, ale także względy ekonomiczne: na przykład brak pracowników w Polsce spowodowany masową emigracją za granicę był rekompensowany zatrudnianiem pracowników zagranicznych z Ukrainy, Białorusi i innych krajów Europy Wschodniej. Nagłe zamknięcie tych granic mogło doprowadzić do poważnych problemów z zatrudnieniem w Polsce.

Przewóz żywność i innych towarów z Białorusi

Nie ma ograniczeń w wywozie żywności i innych towarów z Białorusi do Polski. Produkty białoruskie mogą być wwożone do Polski – pod warunkiem, że są przeznaczone do użytku osobistego. Warti pamiętać, że import towarów z Białorusi podlega opłacie cła i podatku akcyzowego.

Opłaty celne są należne przy imporcie towarów z Białorusi przez osoby fizyczne, osoby prawne (spółki), nierezydentów i rezydentów. Wysokość podatku akcyzowego różni się w zależności od kategorii produktu i jego ceny. Podatek celny jest obliczany na podstawie wagi, ilości lub wartości importowanych towarów.

Podatek akcyzowy należy uiścić w gotówce przy przekraczaniu granicy. Aby nie płacić go dwukrotnie, należy go uiścić przy wwozie towarów do Polski. Potwierdzenie zapłaty podatku akcyzowego otrzymasz w punktach kontroli celnej na wszystkich przejściach granicznych między Polską a Białorusią (Zakroczym, Terespol).

Sojusze Białorusi z zagranicą

uasupport
2 min czytania

Wizy na Białoruś

uasupport
1 min czytania